فارسي

پاريس – قطعنامه نمايندگان 43انجمن جوانان ايراني

ايران، تغيير رژيم، تأمين امنيت براي ساكنان كمپ ليبرتي
23 فروردين 1393

در روز 23 فروردين ( 12آوريل) نمايندگان 43انجمن جوانان ايراني (از كشورهاي سراسر اروپا، آمريكا و استراليا...) در يك گردهمايي بزرگ در حضور خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت و شماري از شخصيتهاي برجسته بين المللي از آمريكا و اروپا شركت كردند،

در اين جلسه كه در سومين سالگرد حملة جنايتكارانه 8 اوريل 2011 دولت دست‌نشاندة رژيم ايران در عراق به اشرف برگزار شد، شركت‌كنندگان ياد مجاهدان قهرماني را كه در حماسة فروغ اشرف جان خود را فداي آزادي ايران كردند، گرامي داشتند.

نمايندگان انجمنهاي شركت كننده در سخنراني‌هاي خود در اين كنوانسيون براين نكات تأكيد كردند:

1. همزمان با سومين سالروز قتل عام 19 فروردين 1390 در اشرف با گراميداشت ياد شهيدان بزرگي همچون صبا هفت برادران، آسيه رخشاني، نسترن عظيمي، مهديه مددزاده، اكبرمددزاده ،فائزه رجبي، زهير ذاكري، مسعود حاجي لويي، بهمن عتيقي، ، مرتضي بهشتي،. غلام طلغري، حميد زماني ، در پيشگاه ملت ايران عهد مي بنديم كه با تمام توش و توان به حمايت و دفاع از مجاهدان ليبرتي قيام كنيم و در راه تحقق آرمانهاي سازمان مجاهدين خلق ايران، آرمان آزادي، استقلال و عدالت اجتماعي ، گام برداريم. ما همزبان با صباي شهيد اعلام ميكنيم براي آزادي ايران، «تا آخرش مي ايستيم».

2. 10 ماه بعد از نمايش انتخابات رژيم، به‌خوبي اثبات شد كه آخوند روحاني بخشي از حاكميت همين رژيم است و مأموريتي جز تلاش براي حفظ آن ندارد. در اين مدت تعداد اعدام‌ها از 700 نفر گذشت و اعدام كساني كه هنگام دستگيري كمتر از 18 سال سن داشتند، شدت يافت. تبعيض و سركوب زنان و اقليت‌هاي قومي و مذهبي افزايش يافت. سانسور و محدوديت در فضاي مجزاي شدت پيدا كرد؛ و رژيم با تمام قوا تلاش كرد جوانان را از امكان تبادل آزاد اطلاعات و آزادي بيان در فضاي اينترنت محروم كند.

3. واكنش‌هاي وحشت‌زدة رژيم آخوندي به قطعنامة اخير پارلمان اروپا عليه نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي در ايران، همان‌طور كه خانم رجوي در پارلمان اروپا تصريح كرد، نشان داد: « حقوق بشر پاشنه آشيل اين رژيم است و جام زهر حقوق بشر برايش صدبار خطرناك تر از جام زهر اتمي است لذا همه باندهاي رژيم در اعدام و شكنجه و كشتار وحدت نظر و منافع دارند».

4. حملات جنايتكارانه به اشرف و ليبرتي به خوبي اثبات كرد، همان قدر كه مجاهدان اشرفي منشأ انگيزه و الهام جوانان ايرانند، براي رژيم آخوندي منشأ ترس و زوال محتوم آن هستند.11 سال پايداري مجاهدين در اشرف و ليبرتي به رغم قتل عامهاي وحشيانه و محاصره ضدانساني و محروميت از پايه‌يي ترين حقوق و نيازهاي اوليه كه به خواست رژيم ايران اعمال مي شود، اشرف و اكنون ليبرتي را به كانون ايستادگي و مبارزه براي آزادي تبديل كرده است.
ما از اشرفيها آموخته ايم كه براي جارو كردن آخوندهاي جاني از ايران راه چاره نه ترويج بيدردي و «ايديولوژي بي هزينه گي» بلكه پرداخت بها است و براي هموار كردن مسير آزادي از پرداخت هيچ قيمتي نبايد فروگذار كرد.

Read more: پاريس – قطعنامه نمايندگان 43انجمن جوانان ايراني

كنوانسيون جوامع ايرانيان براي دمكراسي


قطعنامه پاياني كنوانسيون جوامع ايرانيان براي دموكراسي 

دراروپا، ايالات متحده آمريكا،كانادا و استراليا
19 بهمن 1392

در آستانه سي و پنجمين سالگرد قيام ضد سلطنتي، اولين كنوانسيون سراسري ايرانيان در خارج از كشور در 19 بهمن 1392 در پاريس، با حضور نمايندگان بيش از 300 انجمن و تشكل از سراسر جهان كه طيف وسيعي از روشنفكران، فعالان سياسي و حقوق بشري، فعالان حقوق زنان، دانشمندان، كارشناسان، و صاحبان مشاغل و حرفه هاي مختلف، دانشجويان و همچنين اقليت هاي قومي و مذهبي را در بر ميگيرد برگزار شد.
كنوانسيون درسي و دومين سالگرد حماسه 19 بهمن 1360 كار خود را با احترام ودرود به اشرف شهيدان و سردار آزادي موسي خياباني با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي آغاز كرد.

كنوانسيون با در نظر گرفتن كارنامه ننگين 35 سال حاكميت رژيم ولايت فقيه از جمله:

• اعدام 120 هزار زنداني سياسي و شكنجه صد ها هزار زنداني ديگر
• سركوب زنان و محروم كردن آنها از حقوق بنيادين شان
• تبعيض و سركوب مستمر اقليت هاي قومي و مذهبي و اعمال قوانين ضد انساني تحت پوش مذهب
• افزايش سركوب از جمله اعدام هاي جمعي و خودسرانه در دوران آخوند روحاني شامل بيش از 500 اعدام طي شش ماه
• فرار مغزهاي كشور به دليل سياست هاي سركوبگرانه و نابود كردن بخش عمده اي از طبقه متوسط ايران
• نابودي اقتصاد كشور و سرمايه هاي عظيم آن و از جمله به تاراج دادن منابع كشور براي كسب سلاح هسته اي
• فساد فراگير رژيم و چپاولهاي ميلياردي، از جمله فضيحت 87ميليارد يورويي و انتقال غير قانوني ارز به تركيه
• بحران دروني رژيم و پيامدهاي روي كار آمدن آخوند روحاني و تشديد مخاصمات دروني رژيم
• عقب نشيني ناگزير و از سر استيصال رژيم از پروژه توليد سلاح اتمي و بارز شدن آثار زهر در درون رژيم
• تشديد مداخله جنگ افروزانه و تروريستي رژيم در سوريه و عراق و استمرار صدور تروريسم و تامين مالي گروه هاي تروريستي برخلاف منافع مردم ايران و صلح و امنيت منطقه اي و جهاني
• قتل عام و اعدام جمعي مجاهدان در اشرف در 10 شهريور و حملات موشكي به ليبرتي با كمك و از طريق حكومت دست نشانده اش در عراق
• توطئه هاي گسترده سياسي و هيستري اطلاعات آخوندي عليه مقاومت ايران و رهبري آن كه به موازات بحرانهاي لاعلاج رژيم در ماههاي اخير ابعاد بي سابقه اي بخود گرفته است

Read more: كنوانسيون جوامع ايرانيان براي دمكراسي